Fietsexcursie Dubbele Dijken

21 mei 2022

De zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is in de afgelopen jaren versterkt. De dijkversterking was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen. In 2019 zijn de werkzaamheden, waaronder het aardbevingsbestendig maken en het aanbrengen van sensoren in het dijklichaam, afgerond.

In het kader van deze versterking is bij Bierum een dubbele dijk aangelegd. Tussen beide dijken is slib uit de Dollard gedeponeerd en op die grond wordt geƫxperimenteerd met zilte landbouw. Dit is van belang omdat door klimaatverandering landbouwgrond wereldwijd steeds zouter wordt. Op de proefvelden wordt onderzocht hoe verschillende aardappelrassen, peulvruchten, oude Groningse bonensoorten het op de verzilte grond doen.


Heb je ook van een activiteit genoten? Stuur je foto’s en of een stukje naar webmaster.groningenassen@nivon.nl.

Gerelateerd nieuws