Welkom bij Nivon Groningen-Assen


Afdeling Groningen- Assen is een afdeling met ruim 900 leden in de provincies Groningen en Drenthe. Zij organiseert activiteiten in het kader van Eerlijk&Groen zoals wandel- fiets- en vaartochten, lezingen, soms een filmavond en bijzondere maaltijden.

2018: het Europese jaar van het cultureel erfgoed.

We kiezen in onze afdeling graag voor een jaarthema. In 2018 zal het thema cultureel erfgoed het motto zijn van veel Eerlijk&Groen activiteiten. Natuurlijk niet van alles. Per slot van rekening houden we onze reguliere activiteiten als de wandelaars, de leesgroepen, de koffiegroep in Leek, de maandelijkse soos in Groningen, de in 2017 opgerichte Biosgroep en natuurlijk het Repair café in Assen.

Om te beginnen over het Asser Repair café omdat dit een Nivon-initiatief was en nog steeds door o.a. Asser Nivonleden wordt gedreven en is aangesloten bij de landelijk Repair cafe’s

Nu over ons programma. Je weet dat Groningen en Drenthe met elkaar zijn verbonden door de Hondsrug en de beide rivieren Hunze en Aa. Het Eerlijk&Groen programma staat in 2018 vooral in het teken van de Hunze en het cultuurlandschap dat zich daarom heen heeft ontwikkeld. We hebben wat minder lezingen gepland, daarvoor in de plaats meer doe-activiteiten: wandelen, fietsen en varen.

Kijk vooral verder bij het kopje Activiteiten naar het interessante programma dat door Nelleke Drukker is ontwikkeld.


Agenda Afdeling Groningen-Assen