Welkom bij Nivon Groningen-Assen


Afdeling Groningen- Assen is een afdeling met ruim 900 leden in de provincies Groningen en Drenthe. Zij organiseert activiteiten in het kader van Eerlijk&Groen zoals wandel- fiets- en vaartochten, lezingen, soms een filmavond en bijzondere maaltijden.

We kijken naar voren in het jaar 2019 en we zien dat het Nivon verjongt! Door de grote aanwas van jonge gezinnen hebben we er veel leden bij gekregen: per saldo meer dan we hebben verloren.

Het bezoek aan de huizen en terreinen van het Nivon heeft hieraan bijgedragen! We gaan in 2019 verschillende activiteiten ontwikkelen met het oog op gezinnen met jonge kinderen. Daartoe gaan we de Nivonterreinen in Noordlaren en Lettelbert bezoeken voor een buitenspeelmiddag en een kampeerweekend. Verderop lezen jullie meer en geïnteresseerden kunnen natuurlijk meehelpen met de organisatie.

Ons motto ‘Eerlijk en Groen’ blijft in 2019 centraal staan. Aan dergelijke activiteiten hebben het afgelopen jaar meer dan 150 leden en soms niet-leden deelgenomen. ‘Cultureel erfgoed’ blijft ons thema in 2019. In 2018 stond de Hunze centraal, in 2019 de Drentsche Aa, een rivier die van groot belang is geweest voor de strategische positie van de stad Groningen. De stad Groningen en daarmee ook de Ommelanden zijn behoorlijk vergroeid met deze Drentse beek die als rivier via de stad als Reitdiep de Waddenzee bereikt. Een aantal Eerlijk en Groen activiteiten zullen in 2019 bestaan uit lezingen en locatiebezoek met de focus op de Drentsche Aa.

Naast de activiteiten van Eerlijk & Groen wordt er in groepsverband ook nog lange afstanden gewandeld, samen gelezen, samen film bekeken of koffie gedronken. Doe vooral eens mee of bezoek de ALV die op woensdagavond 6 maart 2019 zal worden gehouden in het pand van het Humanistisch Centrum aan de W.A. Scholtenstraat 2 in Groningen.

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten.

Herman Blom


Agenda Afdeling Groningen-Assen

No Events on The List at This Time