Vrijdagavond 13 september
Jubileumweekend NIVON afdeling Groningen-Assen

Lezing: Verheffing verbroken

Dr Arie Glebbeek,  Vakgroep Sociologie,  Rijksuniversiteit Groningen

Een boeiende lezing over onderwijs als verheffingsideaal. 

Gedurende het grootste deel van het honderdjarig bestaan van Nivon gingen onderwijs en verheffing hand in hand. Het volgen van langere en hogere opleidingen kwam de materiële welvaart en het geestelijk welzijn van de arbeidersbevolking ten goede, en gold dus onbetwist als emancipatorisch. Nu lijkt er echter in veel landen een breuk in deze verbintenis te zijn ontstaan. Binnen het schoolsysteem heeft zich een ware onderwijswedloop ontwikkeld, waarin het erom gaat zo hoog mogelijk op de opleidingsladder te komen. Dit krijgt steeds meer ongewenste maatschappelijke gevolgen en leidt bovendien tot een sociaal ontwrichtende tegenstelling tussen ‘winnaars’ en ‘verliezers’. Tijd om ons te bezinnen op het onderwijs als verheffingsideaal.

Lezing bijwonen?
Meer informatie en aanmelden bij Wiebo, secretaris afdeling Groningen-Assen:

Verheffing verbroken