VPRO Tegenlicht Meetup over Waterlanders

Discussieer mee op 17 december in Groningen

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar hoeveel blijft onzeker. Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging? De verwachtingen omtrent zeespiegelstijging lopen zeer uiteen:

van 30 centimeter tot 1 meter in de komende 100 jaar

Doordat de projecties zover uiteenlopen, gaat het bedenken van mogelijke oplossingen gepaard met veel onzekerheid. Immers, bereiden we ons voor op een situatie waarin straks half Nederland onder water staat, of stijgt de zeespiegel straks maar nauwelijks? Het omgaan met deze ingebedde onzekerheid – ook wel deep uncertainty genoemd – is de voornaamste uitdaging waarvoor ingenieurs, landschapsarchitecten en beleidsmakers zich gesteld zien. Welke oplossingen zijn dusdanig wendbaar dat ze toepasbaar zijn op alle mogelijke scenario’s?

Programma
19.00 uur: Herhaling van de Tegenlicht uitzending Waterlanders (optioneel)
19.45 uur: Pauze/inloop
20.00 uur: Start van de Meet Up, gesprek en onderlinge dialoog over het onderwerp
21.30 uur: Borrel

Discussiepanel

Kom naar de Meet Up en discussieer mee met onze gasten, de aanjagers van de publieksdiscussie. Deze VPRO Tegenlicht Meet Up Groningen wordt opgeluisterd door drie experts en een moderator:

  • Nienke Busscher, project coördinator van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Nienke is gepromoveerd op de sociale impact van grootschalige landaankopen in Argentinië en ze is geïnteresseerd in machtsstructuren bij spanningen tussen de lokale bevolking, de overheid en het bedrijfsleven. In haar huidige functie fungeert ze als ‘verbindingsofficier’ tussen kennis en de maatschappij.
  • Annet Kempenaar, Rijksuniversiteit Groningen, is landschapsarchitect en onderzoekt de rol, positie en invloed van de gemeenschappelijk ontwikkeling van ruimtelijke vergezichten. Veel kritische keuzes liggen (nog) in de toekomst. Verbeelding en visualisatie stimuleert het denken hierover, maar wie denkt en beslist er mee, waar liggen de kritische keuzes, en welke samenleving hoort bij de voorgestelde ruimtelijke toekomst?
  • Tsjeard Hofstra deed de opleiding communicatie aan de Hogeschool Leeuwarden. Na een aantal jaren ondernemerschap in evenementen en marketing is hij momenteel werkzaam als projectleider van de Fossielvrije weken en werkt hij aan diverse projecten bij Urgenda. Daarnaast is Tsjeard verbonden aan Circulair Friesland in de rol van aanjager mobiliteit. Zijn expertise ligt in het realiseren van projecten van concept tot uitvoering.
  • Marije Tempel, de moderator van de avond, studeerde Human Geography en Urban Planning, in Nederland en Canada. In die tijd ontstond haar interesse in het Noordpoolgebied. Zij volgde aan de RUG de studie Culturele Geografie met een focus op de Arctic. Ze verbleef op Spitsbergen en deed daar onderzoek naar de bewoners en hun band met Spitsbergen. Momenteel werkt Marije als projectmanager energieonderwijs bij de New Energy Coalition.
Datum/tijd
Locatie
Toegang
Aanmelden
Actuele informatie
: Dinsdag 17 december 2019, 19.00 – 21.30 uur
: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
: Gratis. Wel even aanmelden, want VOL = VOL
: info@harrybos.nl
: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups/kalender.html

Deze Meet Up is onderdeel van VPRO Tegenlicht Meet Up Groningen
en werd geïnitieerd door Nivon Groningen – Assen