Leesgroepen Groningen-Assen

Beide leesgroepen passen zich aan aan de maatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus

Onze afdeling heeft twee leesgroepen in Groningen, een middaggroep en een avondgroep. De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in het middelbaar onderwijs. We lezen alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende literaire perioden. De boeken worden in samenspraak vastgesteld. Elsbeth vraagt ons per bijeenkomst wat wij van het boek vonden en geeft dan een literaire toelichting. Er wordt geen voorkennis verondersteld. De leesgroepen zijn voor iedereen leuk. We lezen vier boeken per jaar, twee vóór en twee ná Kerstmis, in de zomer komen we niet bij elkaar.

Leesgroep Buitenlandse schrijvers 2020 – 2021:

Sinds een aantal jaren is naast de avond leesgroep van het NIVON een leesgroep ontstaan, waarin we boeken van buitenlandse schrijvers in Nederlandse vertaling lezen. In deze groep bespreken we de boeken niet onder deskundige begeleiding. Strikt genomen valt deze leesgroep dan ook niet onder het NIVON. Maar de groep bestaat uit dezelfde leden als de avond leesgroep van het NIVON. We kunnen dus ook spreken van een uitbreiding van leesactiviteiten van de avondgroep. Formeel hebben we afgesproken, dat lidmaatschap van de ene groep niet impliceert, dat men lid is van de andere groep.

Kosten € 12,50 per semester of  € 25,00 per jaar.
Info en aanmelden

Middag Leesgroep Avond Leesgroep
Thea Uiterwijk
tel: 050-5343062
email: Leesgroep middag
Donald Elsas
tel: 0596-551831
email: Leesgroep avond

De Leeslijst van middaggroep- Drift van Bregje Hofstede – vrijdag 11 sept 2020 Het diner van Herman Koch – vrijdag 23 okt 2020 De goede zoon van Rob van Essen – vrijdag 11 dec 2020 Lichter dan ik van Dido Michielsen – vrijdag 29 jan 2021 Mrs. Degas van Arthur Japin – vrijdag 26 maart Van vogels en mensen van Margriet de Moor – vrijdag 28 mei ***De leeslijst van de avondgroep: Uit het leven van een hond van Sander Kollaard– woensdag 23 september 2020 Het huisje aan de sloot van Carry van Bruggen– 25 november 2020 De twee boeken die we daarna lezen hebben we nog niet vastgesteld. Wat we na de kerst lezen stellen we gewoonlijk pas later in het jaar vast.

X