De leesgroepen van de afdeling Groningen -Assen

Onze afdeling heeft twee leesgroepen, een woensdagavondgroep en een vrijdagmiddaggroep.
De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in het middelbaar onderwijs. We lezen alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende literaire perioden. De boeken worden in samenspraak vastgesteld. Elsbeth vraagt ons per bijeenkomst wat wij van het boek vonden en geeft dan een literaire toelichting.
Er wordt geen voorkennis verondersteld. De leesgroepen zijn voor iedereen leuk.
We lezen vier boeken per jaar, twee vóór en twee ná kerst, In de zomer komen we niet bij elkaar.

Het boekenlijstje voor de vrijdagmiddaggroep de eerste helft 2019 ziet er als volgt uit:
Adriaan van Dis: Indische duinen en Renate Dorrestein: Reddende engel.

*De vrijdagmiddaggroep bestaat uit 10 personen.
Aanmelden voor de vrijdagmiddaggroep bij Thea Uiterwijk leesgroepgras@hotmail.com

*De woensdagavondgroep o.l.v. Donald Elsas zal de boektitels en de data voor de volgende bijeenkomsten nog in overleg vaststellen.
Daar kunnen nog nieuwe deelnemers bij, aanmelden delsas@xs4all.nl

Voor beide groepen geldt, dat het Nivon-lidmaatschap een voorwaarde is voor deelname, het gaat immers om een Nivon activiteit. De contributie bedraagt € 12,50 per trimester, dus € 25,00 per jaar.