• De leesgroepen van GrAs

Onze afdeling heeft twee leesgroepen in Groningen, een middaggroep en een avondgroep.

De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in het middelbaar onderwijs. We lezen alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende literaire perioden. De boeken worden in samenspraak vastgesteld. Elsbeth vraagt ons per bijeenkomst wat wij van het boek vonden en geeft dan een literaire toelichting. Er wordt geen voorkennis verondersteld. De leesgroepen zijn voor iedereen leuk. We lezen vier boeken per jaar, twee vóór en twee ná Kerst, in de zomer komen we niet bij elkaar.

Voor beide groepen geldt, dat het Nivon-lidmaatschap een voorwaarde is voor deelname, het gaat immers om een Nivon activiteit. De contributie bedraagt € 12,50 per semester, dus € 25,00 per jaar.
Info en aanmelden bij Thea Uiterwijk (middag) en Donald Elsas (avond)