Excursies

Z.s.m. in 2022

Tussen Kunst en Wijsheid: Kunstpad door Zernike

Gids Flip Drukker

Flip Drukker is beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper en bewoner van de wijk Paddepoel. Vanuit die hoedanigheden raakte hij betrokken bij een werkgroep die zich ten doel had gesteld kunst in de openbare ruimte óf zichtbaar vanuit de openbare ruimte van Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk en Zernike Campus te inventariseren en waar nodig en mogelijk op te laten knappen of meer zichtbaar te maken. Ook vervaardigde de werkgroep een site met informatie over die kunstwerken en maakte men per wijk een wandeling langs een aantal van die kunstwerken. Elke deelnemer krijgt ter plekke een boekwerkje met informatie en afbeeldingen over alle kunstwerken.

Duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur. De route is beperkt rolstoeltoegankelijk.
Voor een thermoskan koffie / thee wordt gezorgd.
Wij beginnen om 10.15 uur met een korte introductie. Start wandeling om 10.30 uur.

Datum en tijd              z.s.m. 10.15 – 12.15 uur
Verzamelen                 Zernikelaan 1
Kosten                          € 3.00
Aanmelden: uiterlijk op n.n.t.b. via eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl of
050 541 7010|
Maximum                   10 deelnemers

Let op! De parkeerplaats achter Zernikelaan 1 is bestemd voor de bouwlocatie aldaar.
Parkeren op de parkeerplaats van het crematorium is mogelijk.

Zie voor meer informatie: www.flipdrukker.nl; ; www.kunstpad.info; ; www.staatingroningen.nl

Beeld: The changing same, ontwerp van Bas Lugthart en Maree Blok
Februari: wandeling nieuwe natuur rond Assen of andere activiteit

Nadere gegevens worden later bekend gemaakt via de website en nieuwsbrief of nieuwsflits.

Februari / maart 1

Op stap met de knotbrigade onder leiding van Landschapsbeheer Groningen

Voor jong en oud, Knotwilgen bieden onderdak aan vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Daarvoor is het belangrijk dat ze worden onderhouden. Knotten betekent fysiek bezig zijn op mooie locaties in Groningen. Het knotseizoen is van november tot en met half maart. In februari/ maart krijgen we de gelegenheid om samen met de knotbrigade van Landschapsbeheer Groningen mee te helpen met het knotten van wilgen. Deze activiteit is voor iedereen, en vooral voor de jeugd vanaf een jaar of 10 en hun (groot)ouders. Landschapsbeheer Groningen zet zich in voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. Ze maken daarbij veel gebruik van vrijwilligers. Voor scholieren vanaf groep 7 verzorgen ze educatieve programma’s.

Informatie over datum, tijd, kosten, aanmelddatum en dergelijke volgen later. Aanmelden kan via eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl of 050 5417010

Vrijdag 25 maart 1

Verrassingsexcursie op de fiets in en rond de stad Onder leiding van GRAS

GRAS, het Groninger Architectuurcentrum van en voor Groningen, stimuleert de kennis van en het debat over de gebouwde omgeving. GRAS wil als onafhankelijk platform het publiek betrekken bij het gesprek over de kwaliteit van onze leefomgeving. Zo beoogt GRAS een vergroting van de belangstelling voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijke thema’s.
Jaarlijks organiseert GRAS de Groninger Architectuurmaand met de daaraan verbonden Groninger Architectuurprijs. Onder leiding van dit collectief bezoeken we een deel van de stad met de focus op stedenbouw en architectuur.

Datum en tijd:             Vrijdag 25 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Verzamelen:               Om 14.15 uur, pand van GRAS: Coehoornsingel 55 Groningen
Aanmelding:               Uiterlijk 18 maart, eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl  /
050 5417010

 Dinsdag 21 mei 1   Excursie “Zilte teelten tussen een dubbele dijk”

De zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is in de afgelopen jaren versterkt. De dijkversterking was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen. In 2019 zijn de werkzaamheden, waaronder het aardbevingsbestendig maken en het aanbrengen van sensoren in het dijklichaam, afgerond. In het kader van deze versterking is bij Bierum een dubbele dijk aangelegd. Tussen beide dijken is slib uit de Dollard gedeponeerd en op die grond wordt geëxperimenteerd met zilte landbouw. Dit is van belang omdat door klimaatverandering landbouwgrond wereldwijd steeds zouter wordt. Op de proefvelden wordt onderzocht hoe verschillende aardappelrassen, peulvruchten, oude Groningse bonensoorten het op de verzilte grond doen. We brengen een bezoek aan het gebied met uitleg over de dubbele dijk en de zilte teelten.

Geweest:

Excursie Breebaartpolder

Als gevolg van een overmaat aan slib zit er vrijwel geen leven meer in de Dollard. De bij het gebied betrokken partijen zijn druk doende oplossingen voor dit probleem te vinden. Zo wordt via diverse experimenten onderzocht of het mogelijk is het slib uit het water te halen en er iets nuttigs mee te doen. Bijvoorbeeld in de landbouw, bij het versterken van de dijken, als grondstof voor de industrie en voor natuurontwikkeling. We willen de komende periode op bezoek gaan bij een aantal van deze proefprojecten. Als eerste staat een bezoek aan de Polder Breebaart op het programma.

Datum/tijd:       20 november 2021
Plaats: Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, Termunten
Kosten:               € 2,50 (graag contant meenemen)

Aanmelden (aantal deelnemers max. 20 personen) uiterlijk 12 november bij: Els Wirix, graag per e-mail: eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl

Vervoersmogelijkheden:
* Op eigen gelegenheid; mensen die niet over een eigen auto beschikken en met iemand mee willen rijden kunnen zich melden; mensen met een eigen auto wordt gevraagd of zij iemand mee kunnen nemen.
*Per trein en eigen fiets; vertrek Hoofdstation Groningen richting Delfzijl: 08.48 uur; terugreis via Nieuweschans of Scheemda; totale fietsafstand 35 resp. 41 km.

zaterdag 26 september 20

20   

Langs de kleine Groningse windmolens, excursie met uitleg

De kleine windmolens met hun houten blad bieden een intrigerende aanblik in het weidse platteland.
Dit Groningse product staat in de provincie op menig erf fier te draaien in de wind.

Ook kleine gemeenschappen hebben samen een windmolen gekocht, zoals dorpsgenoten in Tinallinge.
Wat is het verhaal achter deze windmolen en de gebruikers?

De locaties liggen een kleine 7 kilometer van elkaar vandaan en zijn te bereiken met de fiets, per auto, per trein of een combineren hiervan. Zowel in Winsum als in Baflo zijn fietsen te huur.

Locatie
* Tinallinge, vlakbij Baflo; Energiecoöperatie: Samen Wind
* Winsum: Energiecoöperatie: Energie van Ons, beheert windmolens / zonnepanelenpark

Zaterdag 7 maart 2020
Bezoek Buitenplaats Noordkust, bezoekerscentrum Pieterburen met huifkartocht naar kwelders en Klutenplas

Het Groninger landschap was onze gastheer voor het bezoekerscentrum. We werden ontvangen door de gids en kregen uitleg over de dijken en het kwelderland van onze meest noordelijke kustlijn. We bekeken een korte film. Vervolgens gingen we per huifkar door de polders naar de dijk en bezochten de kwelders en de Klutenplas.

Zaterdag 8 februari 2020
Bezoek Museum Wierdenland Ezinge met bezoek aan Wierde en kerk
Na de eerste lezing ( in januari) over het ontstaan van onze waddenkust gingen we nu in de praktijk zien hoe onze voorouders trachtten te overleven in dit gebied. In Ezinge werden we ontvangen door de gids die ons door het museum leidde. Vervolgens liepen we naar en over de (deels) afgegraven wierde en kregen hier tekst en uitleg. Ook de kerk werd bezichtigd onder leiding van de gids.

Excursie WLN (Water Laboratorium Noord) in Glimmen

Woensdag 9 oktober 2019
WLN is een organisatie van professionals met expertise in de gehele waterketen en levert onderscheidende (standaard) diensten voor zowel analyses als advies en maatwerk. Dit doet WLN op basis van de laatste innovatieve methodes. WLN is als waterkwaliteitsgeweten sterk verbonden met de twee drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen en biedt ook oplossingen aan klanten waarvoor water van levensbelang is in het primaire proces (o.a. zuivel, food, overheid, zwembaden, zorg, chemie en energie).

Excursie Emslandkamp Esterwegen

Zaterdag 30 november

De gids heeft ons heel goed ontvangen en een gesprek op gang gebracht en rondgeleid over het terrein en als vraagbaak gefungeerd.
er was een algemene lijn, maar ook individuele ervaringen. Ongelooflijk wat een overlevingskracht sommigen hebben.
Het was een bijzondere ervaring. Mede door de  lijn naar deze tijd, de medegebrachte ervaringen van de gids met de opzet en organisatie van het museum  (opening in 2011) en omdat  een deelnemer van onze groep, grootouders had die  elkaar hebben leren kennen in een concentratiekamp elders in Duitsland
(de één een russische en de ander een nederlander).

Kamp Esterwegen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits strafkamp. Voor de oorlog deed het kamp korte tijd dienst als concentratiekamp. Het kamp bevindt zich niet ver van de grens met de Nederlandse provincie Groningen.
Het ommuurde kamp Esterwegen werd in 1933 opgericht door de nazi’s. Het was een zogenaamd dubbelkamp, bestemd voor 2000 gevangenen. Vanaf de poort gezien was het rechter deel van het kamp in gebruik door Duitse gevangenen. Aan de linker zijde verbleven de overige nationaliteiten. Esterwegen was net als Dachau een “modelkamp” van de SS en bleef tot de bouw van zijn opvolger Sachsenhausen in 1936 een concentratiekamp. Nadien werd het gebruikt als een strafkamp. Later werden er nog meer kampen in het Emsland en Bentheim gesticht, zodat het complex uiteindelijk vijftien kampen telde. Het geheel staat bekend als de Emslandlager. Het genoemde kamp Sachsenhausen werd gebouwd door arbeiders uit Esterwegen. In de officiële Duitse lijst van concentratiekampen heeft Esterwegen nr. 379. Als Emslandlager staat het kamp bekend als Lager VII Esterwegen. Vanaf 1933 werden er voornamelijk communisten, maar ook sociaaldemocraten, pacifisten, vakbondsleden en intellectuelen opgesloten. Later werden er ook Jehova’s getuigen, homoseksuelen en zogenoemde ‘Arbeitsunwillige’ opgesloten. Vanaf mei 1943 komen er vanuit Frankrijk, België en Nederland verzetsstrijders aan in het speciaal voor hen gebouwde nieuwe deel van het kamp. Dat deel bood onderdak aan 500 gevangenen. De beroemdste gevangene van Esterwegen was Carl von Ossietzky, een pacifist die in 1935 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij mocht van de Duitse overheid de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Uiteindelijk zou hij in 1938 aan de gevolgen van  mishandeling in KZ Esterwegen sterven.                                                     Mede ontleend aan: Wikipedia.org; Auteursrechten: Creative Commons 3.0