10
maart

Algemene ledenvergadering

ALV

De Hondsrug
Duinweg 6, Noordlaren
Start om 13:30
Alleen voor leden
Download agenda item

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Groningen- Assen die wordt gehouden op zondag 10 maart 2024 van 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Natuurvriendenhuis De Hondsrug, Duinweg 6, 9406 TM, Noordlaren.
Je bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Blijf vooral ook na 16:00 nog even hangen voor een hapje en drankje.

 1. Opening en voorstelronde
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Jaarverslag 2023 penningmeester met toelichting
 6. Verslag kascommissie
 7. Toelichting activiteitenprogramma 2024
 8. Begroting 2024 met toelichting penningmeester
 9. Bestuursverkiezing
 10. Aanwijzing afgevaardigden Nivon Raad
 11. Huldiging jubilarissen die 40 of 50 jaar lid zijn.
 12. Rondvraag
 13. Vaststelling datum volgende ALV
 14. Sluiting en uitnodiging voor gezellig samenzijn

Alle relevante stukken liggen vanaf 13.30 uur ter inzage in de zaal. Je kunt ze desgewenst toegestuurd krijgen. Neem daarvoor contact op met de secretaris via  secr.groningenassen@nivon.nl of telefonisch: 06 1919 8160

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Wiebo Brouwer, secretaris

Heb je een vraag?
Je kan met jou vraag terecht bij:
Leden Gratis

Op de kaart

De Hondsrug
Duinweg 6
Noordlaren

Google maps

Meer activiteiten