Nivon-GrAs – Afdelingsblad

Ons afdelingsblad wordt gebruikt om onze leden op de hoogte te stellen van de aankomende activiteiten. Er is ruimte voor achtergrond verhalen en lokale ervaringen. Leden die graag iets willen delen kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Het ledenblad Nivon-GrAs verschijnt twee keer per jaar, in januari en juli.  Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief met een herhaling van de activiteiten die nog staan gepland plus eventuele nieuwtjes.

Planning

Oproep voor artikelen

Kopijsluitingsdag:

Adventeren
Bereik meer dan 1000 sociaal betrokken natuurliefhebbers in noord Nederland. Voor informatie, neem contact op met onze secretaris.