Excursies

De Waddeneilanden, de Waddenzee en de Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee kustlanden van Den Helder tot Esbjerg vormen het Waddengebied. De Wadden hebben een functie voor de veiligheid van de bewoners omdat het beschermt tegen de Noordzee. Het is een uniek wetland en een beschermd natuurgebied. De Waddenzee is biologisch van groot belang als de ‘’kraamkamer’’ van vele vissoorten in de Noordzee en als pleisterplaats en winterkwartier van talloze soorten trekvogels uit noordelijke streken. Er zijn mosselbanken, kokkels, krabben en andere bodemdieren en zoals bekend zeehonden. Bijzondere planten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld Zeekraal, Lamsoor en Zeeaster.
Naast lezingen was er aanbod om actief op stap te gaan. Volop water en wind zullen werden ervaren bij bijzondere bezoeken die werden gebracht aan kustplaatsen als Ezinge en Pieterburen en aan de kwelders en Klutenplas aldaar.

September / oktober 2020: Langs de kleine Groningse windmolens, excursie met uitleg

Bij het ter perse gaan van dit bericht is deze activiteit nog in voorbereiding. Het ligt in de planning om deze excursie in september / oktober op het programma te zetten.

 De kleine windmolens met hun houten blad bieden een intrigerende aanblik in het weidse platteland. Dit Groningse product staat in de provincie op menig erf fier te draaien in de wind.

Ook kleine gemeenschappen, zoals dorpsgenoten in Tinallinge, hebben samen een windmolen gekocht. Wat is het verhaal achter deze windmolen en de gebruikers?

Wij trekken de provincie in naar dorpen en boerderijen op zoek naar de windmolens en laten eigenaren en dorpsgenoten hun verhaal vertellen.

We gaan met de fiets, lopend, per auto, of we combineren dit.

Datum, exacte route en aanmeldgegevens zullen digitaal bekend gemaakt worden, op de website en in een nieuwsbrief.

Opmerkingen en / of vragen via de mail: eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl

Zaterdag 7 maart 2020
Bezoek Buitenplaats Noordkust, bezoekerscentrum Pieterburen met huifkartocht naar kwelders en Klutenplas

Het Groninger landschap was onze gastheer voor het bezoekerscentrum. We werden ontvangen door de gids en kregen uitleg over de dijken en het kwelderland van onze meest noordelijke kustlijn. We bekeken een korte film. Vervolgens gingen we per huifkar door de polders naar de dijk en bezochten de kwelders en de Klutenplas.

Zaterdag 8 februari 2020
Bezoek Museum Wierdenland Ezinge met bezoek aan Wierde en kerk
Na de eerste lezing ( in januari) over het ontstaan van onze waddenkust gingen we nu in de praktijk zien hoe onze voorouders trachtten te overleven in dit gebied. In Ezinge werden we ontvangen door de gids die ons door het museum leidde. Vervolgens liepen we naar en over de (deels) afgegraven wierde en kregen hier tekst en uitleg. Ook de kerk werd bezichtigd onder leiding van de gids.

Excursie WLN (Water Laboratorium Noord) in Glimmen

Woensdag 9 oktober 2019
WLN is een organisatie van professionals met expertise in de gehele waterketen en levert onderscheidende (standaard) diensten voor zowel analyses als advies en maatwerk. Dit doet WLN op basis van de laatste innovatieve methodes. WLN is als waterkwaliteitsgeweten sterk verbonden met de twee drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen en biedt ook oplossingen aan klanten waarvoor water van levensbelang is in het primaire proces (o.a. zuivel, food, overheid, zwembaden, zorg, chemie en energie).

Excursie Emslandkamp Esterwegen

Zaterdag 30 november

De gids heeft ons heel goed ontvangen en een gesprek op gang gebracht en rondgeleid over het terrein en als vraagbaak gefungeerd.
er was een algemene lijn, maar ook individuele ervaringen. Ongelooflijk wat een overlevingskracht sommigen hebben.
Het was een bijzondere ervaring. Mede door de  lijn naar deze tijd, de medegebrachte ervaringen van de gids met de opzet en organisatie van het museum  (opening in 2011) en omdat  een deelnemer van onze groep, grootouders had die  elkaar hebben leren kennen in een concentratiekamp elders in Duitsland
(de één een russische en de ander een nederlander).

Kamp Esterwegen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits strafkamp. Voor de oorlog deed het kamp korte tijd dienst als concentratiekamp. Het kamp bevindt zich niet ver van de grens met de Nederlandse provincie Groningen.
Het ommuurde kamp Esterwegen werd in 1933 opgericht door de nazi’s. Het was een zogenaamd dubbelkamp, bestemd voor 2000 gevangenen. Vanaf de poort gezien was het rechter deel van het kamp in gebruik door Duitse gevangenen. Aan de linker zijde verbleven de overige nationaliteiten. Esterwegen was net als Dachau een “modelkamp” van de SS en bleef tot de bouw van zijn opvolger Sachsenhausen in 1936 een concentratiekamp. Nadien werd het gebruikt als een strafkamp. Later werden er nog meer kampen in het Emsland en Bentheim gesticht, zodat het complex uiteindelijk vijftien kampen telde. Het geheel staat bekend als de Emslandlager. Het genoemde kamp Sachsenhausen werd gebouwd door arbeiders uit Esterwegen. In de officiële Duitse lijst van concentratiekampen heeft Esterwegen nr. 379. Als Emslandlager staat het kamp bekend als Lager VII Esterwegen. Vanaf 1933 werden er voornamelijk communisten, maar ook sociaaldemocraten, pacifisten, vakbondsleden en intellectuelen opgesloten. Later werden er ook Jehova’s getuigen, homoseksuelen en zogenoemde ‘Arbeitsunwillige’ opgesloten. Vanaf mei 1943 komen er vanuit Frankrijk, België en Nederland verzetsstrijders aan in het speciaal voor hen gebouwde nieuwe deel van het kamp. Dat deel bood onderdak aan 500 gevangenen. De beroemdste gevangene van Esterwegen was Carl von Ossietzky, een pacifist die in 1935 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij mocht van de Duitse overheid de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Uiteindelijk zou hij in 1938 aan de gevolgen van  mishandeling in KZ Esterwegen sterven.                                                     Mede ontleend aan: Wikipedia.org; Auteursrechten: Creative Commons 3.0