Excursies

De Waddeneilanden, de Waddenzee en de Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee kustlanden van Den Helder tot Esbjerg vormen het Waddengebied. De Wadden hebben een functie voor de veiligheid van de bewoners omdat het beschermt tegen de Noordzee. Het is een uniek wetland en een beschermd natuurgebied. De Waddenzee is biologisch van groot belang als de ‘’kraamkamer’’ van vele vissoorten in de Noordzee en als pleisterplaats en winterkwartier van talloze soorten trekvogels uit noordelijke streken. Er zijn mosselbanken, kokkels, krabben en andere bodemdieren en zoals bekend zeehonden. Bijzondere planten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld Zeekraal, Lamsoor en Zeeaster.
Naast lezingen is er aanbod om actief op stap te gaan. Volop water en wind zullen worden ervaren bij bijzondere bezoeken die worden gebracht aan kustplaatsen als Ezinge en Pieterburen en aan de kwelders en Klutenplas aldaar.

Zaterdag 8 februari
Bezoek Museum Wierdenland Ezinge met bezoek aan Wierde en kerk

Na de eerste lezing ( in januari) over het ontstaan van onze waddenkust gaan we nu in de praktijk zien hoe onze voorouders trachtten te overleven in dit gebied

In Ezinge worden we ontvangen met koffie/thee en koek waarna de gids ons gaat rondleiden in het museum. Vervolgens lopen we (max. 5 km) naar en over de (deels) afgegraven wierde en krijgen hier tekst en uitleg. Ook de kerk wordt bezichtigd onder leiding van de gids.

Het Wierdenlandschap van Middag-Humsterland behoort tot de oudste cultuurlandschappen in Noordwest Europa. Ver voor de jaartelling begonnen de bewoners van het kustgebied met het ophogen van hun woonplaatsen om te kunnen blijven wonen in een gebied dat regelmatig overstroomde. De kunstmatig gevormde woonheuvels worden in Groningen wierden genoemd. (in Friesland terpen) Na de aanleg van dijken in de Middeleeuwen groeiden sommige woonplaatsen uit tot flinke wierdendorpen die vandaag de dag nog bestaan. De kronkelende wegen zijn ontstaan omdat zij langs de meanderende wad geultjes ontstaan. Het museum vertelt de geschiedenis van de archeologische opgravingen (tekst met toestemming overgenomen van museum Wierdenland, Voor verdere info. verwijzen we naar de website van het museum: www.wierdenland.nl / www.terpenwierdenland.nl

Locatie: Van Swinderenweg 10 9891 AD Ezinge, Parkeerterrein achter/zijkant van het museum
Datum en tijd: zaterdag 8 februari 13:00 – ca 16 uur (is geen vaste vertrektijd maar de bus vertrekt om 16:30 uur vanaf bij de brug)
Kosten: € 5, – pp (inbegrepen koffie/thee koek en gids), niet museumkaart houders krijgen bovendien € 1, – korting op de entreeprijs (€ 5, -)

Info en aanmelden: Nelleke Drukker eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl, tel: 050-5417010 voor 1 februari.
Aanmelden is verplicht in verband met een maximum aantal deelnemers per gids.
Bij opgave graag vermelden of je vervoer kunt bieden dan wel nodig hebt daar we meerijden willen stimuleren.
Kosten/vergoeding 2x 17 km. van station Groningen en 2x 8 km. van station Winsum, à € 0,20 km
Bereikbaarheid: het museum is per bus (36) te bereiken vanaf station Winsum) aankomst:12:34  uur bij de brug in Ezinge, op 5 minuten loopafstand van het museum

Zaterdag 7 maart
Bezoek Buitenplaats Noordkust, bezoekerscentrum Pieterburen met huifkartocht naar kwelders en Klutenplas

Het Groninger landschap is onze gastheer voor het bezoekerscentrum We starten met koffie/thee en koek, iedereen kan zelf brood en drinken meenemen. We worden ontvangen door de gids en krijgen uitleg over de dijken en het kwelderland van onze meest noordelijke kustlijn. We bekijken een korte film. Vervolgens gaan we per huifkar door de polders naar de dijk, en bezoeken de kwelders en de Klutenplas. Deze plas ontstond door dijkwinning die nodig was om de zeedijk op Deltahoogte te brengen. In het brakke water in de Klutenplas leven karakteristieke planten en dieren. Tijdens hoog water zijn er allerlei steltlopers, eenden en ganzen. Het waddencentrum heeft verrekijkers te leen. Meer informatie: www.groningerlandschap.nl/ www.waddenland.nl

Locatie:                       Hoofdstraat 83 9968 AB Pieterburen
Datum en tijd            zaterdag 7 maart 13:00 à 13:15 uur tot ca 16:15 uur
Kosten                        € 6, – pp inclusief koffie en koek, introducés € 8.50

Info en aanmelden: Nelleke Drukker: eerlijkgroengras.groningern@nivon.nl tel. 050-5417010, voor 1 maart.
Aanmelden is verplicht i.v.m. met maximum aantal deelnemers.
Bij opgave graag vermelden of je vervoer kunt bieden dan wel nodig hebt daar we meerijden willen stimuleren. ( Kosten 2 x km 12 vanaf Winsum à 0.20 cent per km)

Bereikbaarheid: parkeren graag op de parkeerplaats achter het zeehondencentrum. Men kan dan achterlangs lopen ( 5 min) naar de Buitenplaats aan de overzijde van de weg ( tegen over Domies Toen)
Openbaar vervoer: er gaat een bus (68) vanaf station Winsum: vertrek van en aankomst 12:47-13:08

Excursie WLN (Water Laboratorium Noord) in Glimmen

Woensdag 9 oktober
WLN is een organisatie van professionals met expertise in de gehele waterketen en levert onderscheidende (standaard) diensten voor zowel analyses als advies en maatwerk. Dit doet WLN op basis van de laatste innovatieve methodes. WLN is als waterkwaliteitsgeweten sterk verbonden met de twee drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen en biedt ook oplossingen aan klanten waarvoor water van levensbelang is in het primaire proces (o.a. zuivel, food, overheid, zwembaden, zorg, chemie en energie).

Excursie Emslandkamp Esterwegen

Zaterdag 30 november

De gids heeft ons heel goed ontvangen en een gesprek op gang gebracht en rondgeleid over het terrein en als vraagbaak gefungeerd.
er was een algemene lijn, maar ook individuele ervaringen. Ongelooflijk wat een overlevingskracht sommigen hebben.
Het was een bijzondere ervaring. Mede door de  lijn naar deze tijd, de medegebrachte ervaringen van de gids met de opzet en organisatie van het museum  (opening in 2011) en omdat  een deelnemer van onze groep, grootouders had die  elkaar hebben leren kennen in een concentratiekamp elders in Duitsland
(de één een russische en de ander een nederlander).

Kamp Esterwegen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits strafkamp. Voor de oorlog deed het kamp korte tijd dienst als concentratiekamp. Het kamp bevindt zich niet ver van de grens met de Nederlandse provincie Groningen.
Het ommuurde kamp Esterwegen werd in 1933 opgericht door de nazi’s. Het was een zogenaamd dubbelkamp, bestemd voor 2000 gevangenen. Vanaf de poort gezien was het rechter deel van het kamp in gebruik door Duitse gevangenen. Aan de linker zijde verbleven de overige nationaliteiten. Esterwegen was net als Dachau een “modelkamp” van de SS en bleef tot de bouw van zijn opvolger Sachsenhausen in 1936 een concentratiekamp. Nadien werd het gebruikt als een strafkamp. Later werden er nog meer kampen in het Emsland en Bentheim gesticht, zodat het complex uiteindelijk vijftien kampen telde. Het geheel staat bekend als de Emslandlager. Het genoemde kamp Sachsenhausen werd gebouwd door arbeiders uit Esterwegen. In de officiële Duitse lijst van concentratiekampen heeft Esterwegen nr. 379. Als Emslandlager staat het kamp bekend als Lager VII Esterwegen. Vanaf 1933 werden er voornamelijk communisten, maar ook sociaaldemocraten, pacifisten, vakbondsleden en intellectuelen opgesloten. Later werden er ook Jehova’s getuigen, homoseksuelen en zogenoemde ‘Arbeitsunwillige’ opgesloten. Vanaf mei 1943 komen er vanuit Frankrijk, België en Nederland verzetsstrijders aan in het speciaal voor hen gebouwde nieuwe deel van het kamp. Dat deel bood onderdak aan 500 gevangenen. De beroemdste gevangene van Esterwegen was Carl von Ossietzky, een pacifist die in 1935 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij mocht van de Duitse overheid de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Uiteindelijk zou hij in 1938 aan de gevolgen van  mishandeling in KZ Esterwegen sterven.                                                     Mede ontleend aan: Wikipedia.org; Auteursrechten: Creative Commons 3.0