Excursies

Nivon Groningen-Assen heeft dit jaar haar activiteiten georganiseerd rond het thema Cultureel Erfgoed, waarin het Stroomgebied van de Drentse Aa een prominente plaats kreeg.
Op 19 november sluiten wij dit thema af met de lezing “Groningen en de Drentse Aa” met spreker Jan van den Broek, oud-archivaris in de stad Groningen.

Excursie WLN (Water Laboratorium Noord) in Glimmen

Woensdag 9 oktober
WLN is een organisatie van professionals met expertise in de gehele waterketen en levert onderscheidende (standaard) diensten voor zowel analyses als advies en maatwerk. Dit doet WLN op basis van de laatste innovatieve methodes. WLN is als waterkwaliteitsgeweten sterk verbonden met de twee drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen en biedt ook oplossingen aan klanten waarvoor water van levensbelang is in het primaire proces (o.a. zuivel, food, overheid, zwembaden, zorg, chemie en energie).

Excursie Emslandkamp Esterwegen

Zaterdag 30 november

Kamp Esterwegen was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits strafkamp. Voor de oorlog deed het kamp korte tijd dienst als concentratiekamp. Het kamp bevindt zich niet ver van de grens met de Nederlandse provincie Groningen.
Het ommuurde kamp Esterwegen werd in 1933 opgericht door de nazi’s. Het was een zogenaamd dubbelkamp, bestemd voor 2000 gevangenen. Vanaf de poort gezien was het rechter deel van het kamp in gebruik door Duitse gevangenen. Aan de linker zijde verbleven de overige nationaliteiten. Esterwegen was net als Dachau een “modelkamp” van de SS en bleef tot de bouw van zijn opvolger Sachsenhausen in 1936 een concentratiekamp. Nadien werd het gebruikt als een strafkamp. Later werden er nog meer kampen in het Emsland en Bentheim gesticht, zodat het complex uiteindelijk vijftien kampen telde. Het geheel staat bekend als de Emslandlager. Het genoemde kamp Sachsenhausen werd gebouwd door arbeiders uit Esterwegen. In de officiële Duitse lijst van concentratiekampen heeft Esterwegen nr. 379. Als Emslandlager staat het kamp bekend als Lager VII Esterwegen. Vanaf 1933 werden er voornamelijk communisten, maar ook sociaaldemocraten, pacifisten, vakbondsleden en intellectuelen opgesloten. Later werden er ook Jehova’s getuigen, homoseksuelen en zogenoemde ‘Arbeitsunwillige’ opgesloten. Vanaf mei 1943 komen er vanuit Frankrijk, België en Nederland verzetsstrijders aan in het speciaal voor hen gebouwde nieuwe deel van het kamp. Dat deel bood onderdak aan 500 gevangenen. De beroemdste gevangene van Esterwegen was Carl von Ossietzky, een pacifist die in 1935 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij mocht van de Duitse overheid de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Uiteindelijk zou hij in 1938 aan de gevolgen van  mishandeling in KZ Esterwegen sterven.                                                     Mede ontleend aan: Wikipedia.org; Auteursrechten: Creative Commons 3.0

Er zal een Nederlandse gids in Esterwegen zijn. De gids zal vanaf 10.30 uur ons eerst algemene informatie geven en daarna rondleiden over het grondgebied; ook kan je enige tijd op eigen gelegenheid in het museum kennis nemen van voorwerpen met toelichting en verhalen. Aan de gids kunnen natuurlijk vragen worden gesteld. Tijdens een pauze kan de meegenomen lunch worden gegeten en is er gelegenheid wat te drinken. Na afloop kunnen we in het dorp nog wat gebruiken in een plaatselijk café restaurant.  Meer info: https://www.gedenkstaette-esterwegen.de/nederlands

Start:                 verzamelen bij achterzijde station Groningen parkeerplaats
Datum & tijd:  zaterdag 30 november 9.00 uur vanaf station Groningen
Kosten:            Nederlandse gids € 5.00 voor Nivon lid/ introducé; niet leden € 6.50
+ kosten gezamenlijk reizen per auto, ca. 100 km.
Meenemen:    lunch
Aanmelden (verplicht):   secretarisgroningenassen@nivon.nl of 0592 404 745 tot  28 november
met mededeling of je een auto beschikbaar hebt.