Documentaires & Lezingen

Intro tekst

Lezing ‘Groningen en de Drentsche Aa’

Dinsdag 19 november
Spreker: Jan van den Broek

Volgens de kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) ligt Groningen op een ‘stert van Drentlant’. Ten oosten van deze ‘Drentse staart’ stroomt de Hunze, aan de westzijde de Drentsche Aa. Vorig jaar is de Hunze besproken, nu is de Drentsche Aa aan de beurt. Over dat riviertje is (en wordt) veel geschreven, maar daarbij gaat het meestal over de loop en loopjes in de provincie Drenthe. Het accent ligt doorgaans op de geologische, natuurlijke en ecologische aspecten. In de voordracht van 19 november 2019 staat de betekenis centraal die het riviertje voor de stad Groningen heeft gehad. Ook zal aandacht worden geschonken aan de waterstaatkundige problemen die het Drentse water in de lage omgeving van de stad veroorzaakte.

Over de spreker: Jan van den Broek (1945) was werkzaam in het archiefwezen, verricht onderzoek op het terrein van de Groninger geschiedenis en publiceert de resultaten daarvan in boeken, tijdschriften en op de website www.vanlauwerstoteems.nl.

Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd dinsdag 19 november 19.30 – 21.30 uur
Kosten: Nivon lid/ introducé € 3,50; niet leden € 5.00; bijdrage thee/koffie € 1.00
Aanmelden eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl of 050 541 7010

Ons water, documentaire met nagesprek

Dinsdag 17 december
als inleiding op het thema voor 2020 Wind en Water

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is altijd zo geweest en sporen daarvan zijn terug te vinden in het landschap. Het water is eeuwenlang onze beste verdediging geweest in oorlog. Tevens was het de te overwinnen factor bij de aanleg van dijken en polders. In de laatste decennia zijn verzamelbekkens aangelegd als opvang voor het teveel aan water van overstromende rivieren. Door de warmte en droogte van de laatste jaren kampen verschillende regio’s met een laag grondwaterpeil. Te veel of te weinig, water heeft ons in zijn greep.

Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd dinsdag 17 december 19.30 – 21.30 uur
Kosten: Nivon lid/ introducé € 3,50; niet leden € 5.00; bijdrage thee/koffie € 1.00
Bij voorkeur aanmelden eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl of 050 541 7010