Documentaires & Lezingen

Intro tekst

Lezing ‘Groningen en de Drentsche Aa’

Dinsdag 19 november
Spreker: Jan van den Broek

Volgens de kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) ligt Groningen op een ‘stert van Drentlant’. Ten oosten van deze ‘Drentse staart’ stroomt de Hunze, aan de westzijde de Drentsche Aa. Vorig jaar is de Hunze besproken, nu is de Drentsche Aa aan de beurt. Over dat riviertje is (en wordt) veel geschreven, maar daarbij gaat het meestal over de loop en loopjes in de provincie Drenthe. Het accent ligt doorgaans op de geologische, natuurlijke en ecologische aspecten. In de voordracht van 19 november 2019 staat de betekenis centraal die het riviertje voor de stad Groningen heeft gehad. Ook zal aandacht worden geschonken aan de waterstaatkundige problemen die het Drentse water in de lage omgeving van de stad veroorzaakte.

Over de spreker: Jan van den Broek (1945) was werkzaam in het archiefwezen, verricht onderzoek op het terrein van de Groninger geschiedenis en publiceert de resultaten daarvan in boeken, tijdschriften en op de website www.vanlauwerstoteems.nl.

Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd dinsdag 19 november 19.30 – 21.30 uur
Kosten: Nivon lid/ introducé € 3,50; niet leden € 5.00; bijdrage thee/koffie € 1.00
Aanmelden eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl of 050 541 7010

Geïnitieerd door Nivon Groningen – Assen:

Dinsdag 17 december 2019

Tegenlicht Meet Up Groningen over de VPRO Tegenlicht – uitzending “Waterlanders”
Deze Meet Up is de aftrap voor het thema in 2020 van Nivon Groningen-Assen “Wind en Water“

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Waar we dat probleem de afgelopen eeuwen nog met dijken, waterschappen en een Deltaplan konden oplossen, zullen die toepassingen de komende honderd jaar misschien niet meer toereikend zijn. Op de tekentafels van de Nederlandse ingenieurs zien we nu extremere, en inventieve maatregelen. Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging en welke invloed heeft het op de Nederlandse identiteit?

Programma

De bijeenkomst start met de vertoning van de Tegenlicht uitzending “Waterlanders” om 19.00 uur.

Nadat we de uitzending gezamenlijk terug hebben gekeken zal na een korte pauze een aantal deskundige en inspirerende gasten een reactie op de uitzending geven en de discussie tussen u – het publiek –  aanjagen. We zullen zoeken naar een vertaling van de onderwerpen naar lokaal niveau en daar met z’n allen over in gesprek gaan.

De namen van de gasten zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt. Houd hiervoor de website in de gaten: https://groningenassen.nivon.nl

Wees welkom!

Locatie                         Humanistisch Centrum, W. A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd              dinsdag 17 december 19.00 – 22.00 uur
Toegang / kosten       vrije toegang voor iedereen
Bijdrage koffie/thee  € 1.00
Informatie/vragen     Nelleke Drukker  eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl / 050 5417010
Aanmelden              info@harrybos.nl